Sunday, July 06, 2008

Zsák zsák telizsák...

Zsák zsák telizsák, piros alma - méreg rajta Hófehérke jól befalta...
Igen igen egy újabb méregzsákos poszttal lettünk gazdagabbak, köszönhetően Kovács Gábornak és elárulhatom hogy Kapor-kartárs is elküldötte a fonetikus Nutriához szorosan kapcsolódó kis irását, amihez még a képeket majdan mostan pakolja fel valahova, ha erre képes akkor poszt is képes leszen. Mindkettejüknek köszönettel tartozom aktív segítségükért. KÖSZI.
Nah de nézzük az újabb méregzsákba tett gyöngyszemet.
A pókméreg neurotoxinjainak szerkezete és gyógyszertana.

(Pierre Esoubas, Sylvie Diochot, Gerardo Corzo (2000): Structure and pharmacology of spider venom neurotoxins. Biochimie 82: 893-907).
Fordította: Kovács Gábor

A pókmérgek neurotoxikus peptidek, fehérjék, és alacsony molekulatömegű szerves molekulák összetett keverékei. Neurotoxikus aktivitásuknak köszönhetően a méreg összetevői kölcsönhatásba lépnek a sejtek receptoraival, kiváltképp az ioncsatornákkal. A pókmérgek vizsgálatának segítségével igazolódott a kálium, nátrium, és a kalcium csatornák altípusaira jellemző magasan specializálódott peptidkötések gazdag forrása, és e toxinok világítottak rá a gerjesztett és a nem gerjesztett sejtekben található csatornák szerkezetére és gyógyszertani szerepére is. A pók-peptidek gyógyszertani aktivitásukat és elsődleges szerkezetüket illetően nagy változatosságot mutatnak, holott a másodlagos szerkezetet illetően viszonylag homogének. Az egymást követő különböző molekuláris evolúciós mechanizmusok, és a különösen szelektív hipermutációk olyan változatos működésű, rövid láncú pókméreg-peptidek megjelenéséhez vezettek, melyek azonban megőrizték konzervatív molekuláris alapszerkezetüket. Jelen munka bemutatja a pókmérgek összetételét és gyógyszertanát, külön hangsúlyt fektetve a polipeptid toxinszerkezetre, a működés módjára, valamint a molekuláris evolúcióra.

No comments: