Tuesday, March 27, 2012

Féktelenül

Féktelenül

Majdnem egy éve annak már, hogy erről a meglepően érdekes kutatásról írtam itt a blogon egy rövid ismertetőt. Most megérkezett arra a cáfolat is a Foelix féle csapattól, melynek rövid összefoglalása emígyen szól:


Erősen vitatható az a nézet, mely szerint a madárpókok lába képes finom pókselyem előállítására, megelőzve az állat leesését sima felületről. Két tanulmány állítja, hogy a végízeken található „recés szőrök” képesek pókselyem előállítására. Számos madárpókfajnál vizsgáltuk ezeket a szőröket fény és elektronmikroszkóp segítségével és hasonlítottuk össze őket az utótesten található fonószemölcsök szövőcsévéivel. Azt találtuk, hogy a recés szőrök felépítésükben közeli rokonságban vannak a pókok kémiai anyagokat érzékelő szőreivel (csésze alakú foglalat, hajlott forma finom hosszanti élekkel, excentrikus dupla lumen a szőrszál belsejében, tompa végződés nem egészen végállású nyílással).

A fonószemölcs szövőcsévéi nagy, vaskos alapzattal rendelkeznek, mindennemű gödör vagy foglalat nélkül. Ezek nem nyílásban végződő hosszú szőrök recés felülettel. Elektronmikroszkópos vizsgálat során soha nem tapasztaltunk pókselymet a recés szőrök esetében, ellenben a szövőcsévéknél ez nagyon gyakori jelenség. Érdekes módon a recés szőrök előfordulnak a fonószemölcsön is, gyakran a pókselymet termelő szövőcsévék mellett.Afrikai Calommata fajok
3. Ábra A fonószemölcsök szövőcsévéi a P. regalis (A,B) és a Brachypelma auratum (C). fajok esetében. (A) Két tipikusan holyagszerű alappal rendelkező cséve.(Bvel jelölve) és (mechanikus hatásokra érzékeny) szőrökkel körülvéve. (B)Több szövőcséve mellett egy bordázott szőr (csillaggal jellölve). Nyílheggyel a csévék végén a pórus léthatóvalamint az abból kilógó selyemdarabkák . (C)Közeli képek egy csévéről (nyíl), illetve egy bordázott szőrröl (csillag).
Az élő madárpókok megfigyelése a üvegkísérlet során megállapította hogy a recés szőrök állították elő valamit, de az tisztázatlan maradt, hogy ez valóban pókselyem kiválasztás volt vagy sem. A következtetésünk az, hogy a recés szőrök kémiai anyagokat érzékelnek, nem pókselymet állítanak elő. Mindenesetre a biztos tapadás érdekében, a végíz és a tapogatóláb talpecset szőreinek ezrei biztosan többet nyomnak a latba a recés szőrök ritkásan elszórt hálónyománál.

Forrásanyag annak, aki jobban rá akar kattanni a témára:

Foelix, R. F., B. Rast & A. M. Peattie. 2012. Silk secretion from tarantula feet revisited: alleged spigots are probably chemoreceptors. Journal of Experimental Biology (April 1, 2012) 215, 1084–1089.

Saturday, March 24, 2012